Úspěchy

Velký úspěch studentské firmy Hraboš STORE

Žáci třetího ročníku sedlčanské obchodní akademie každoročně zakládají v rámci předmětu studentská firma fiktivní nebo reálnou firmu pod organizací JA. Posláním organizace JA (Junior Achievement) je vzdělávat českou mládež tak, aby poznala hodnotu podnikání, porozuměla obchodu a ekonomii, rozvíjela etický postoj k vedení a byla dobře připravena na svět práce. Zakladatelem JA Czech byl Tomáš Jan Baťa.

Zobrazit celý článek

To se dějí ONLINE věci! Aneb den otevřených dveří na GOA už potřetí!

Doba koronavirová akcemi rozhodně neoplývá. Co bylo plánováno, se přesouvá na pozdější termín nebo ruší úplně. Štěstí mají akce, které se dají zorganizovat online. Ve školství, na rozdíl třeba od kultury, je takových událostí naštěstí většina. Samotná distanční výuka, ale i rodičovské schůzky, online vědomostní soutěže, webináře pro učitele…

Zobrazit celý článek

Přejeme všem žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví a plno optimismu a štěstí.

Zobrazit celý článek

„Daruj srdce“ aneb dobrých skutků není nikdy dost

Studentky septimy se zapojily do projektu „Daruj srdce“, který vyhlásila Nadace Olgy Havlové. Získaly pro sedlčanský Domácí hospic Křídla 20 000 Kč na koupi polohovacího lůžka, které může hospic půjčovat do rodin, kde se starají o vážně nemocné pacienty.

Zobrazit celý článek

Studenti obchodní akademie zkouší podnikat koronakrizi navzdory

Na obchodní akademii v Sedlčanech se snažíme vést studenty k podnikavosti. V učebním plánu 3. ročníku je předmět studentská firma. Studenti si v něm mohou vybrat ze dvou možností a založit buď fiktivní firmu, nebo reálnou JA Czech firmu.

Zobrazit celý článek

Spolupráce s Nadací Unipetrol pokračuje i za časů korony

I v tomto školním roce se naše škola GaSOŠE Sedlčany zapojila do grantového programu pro školy, který vyhlašuje Nadace Unipetrol. Podmínkou pro získání finanční podpory je vypracování vědeckého projektu.

Zobrazit celý článek

Studentky gymnázia připravily videopořad pro seniory

Děvčata z naší školy dlouhodobě pomáhají v sedlčanském Domově seniorů. V koronavirové době jsou bohužel návštěvy těchto zařízení zakázány. Aby obyvatelé Domova seniorů mohli snadněji překonat současné náročné období, natočila děvčata povzbuzující video.

Zobrazit celý článek

Nové číslo školního časopisu Goala

Náš školní časopis Goala nepřestal vycházet ani v době distanční výuky. Právě vyšlo letošní první číslo.

Zobrazit celý článek

Hodnocení distanční výuky žáky školy a rodiči

Počátkem listopadu proběhlo online dotazníkové šetření, ve kterém žáci naší školy a jejich rodiče hodnotili průběh distanční výuky. Z výsledků je patrné, že na druhou vlnu pandemie a uzavření škol se škola připravila dobře. U žáků i rodičů při hodnocení distančního vzdělávání výrazně převládá spokojenost. Výsledky dotazníku využívá škola k dalšímu zkvalitňování výuky.

Výsledky žákovského dotazníku.

Výsledky rodičovského dotazníku.

Zobrazit celý článek

UZAVŘENÍ TĚLOCVIČNY ŠKOLY

Na základě pokynu Vlády ČR v souvislosti s epidemickou situací je tělocvična Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany počínaje dnem 12. 10. 2020 pro veřejnost uzavřena.

Zobrazit celý článek