2. kolo přijímacího řízení

Ke dni 5. 5. 2017 vyhlašuji pro školní rok 2017/2018 2. kolo přijímacího řízení

do 1. ročníku oborů vzdělávání

79-41-K/41 gymnázium čtyřleté

63-41-M/02 obchodní akademie

Uchazeče budeme přijímat průběžně do konce měsíce srpna 2017, a to do naplnění počtu žáků 32 v jednotlivých oborech.

V případě naplnění požadovaného počtu žáků bude 2. kolo přijímacího řízení zveřejněním výsledků ukončeno.

Přijímací řízení je bez přijímací zkoušky. Rozhoduje hodnocení na vysvědčeních z 8. a 9. ročníku ZŠ.

Přihlášky do 2. kola můžete přinést osobně nebo zaslat poštou na adresu: G a SOŠE Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany.

  1. kolo přijímacího řízení vyhlašuji podle odst. 1 § 60 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky MŠMT ČR č. 353/ 2016 Sb., ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.