3. den otevřených dveří

V pátek 24. 1. 2020 od 8.00 do 14.00 zveme všechny zájemce o studium.

Program:
• prohlídka učeben a ostatních interiérů školy
• možnost nahlédnout do vyučovacích hodin
• ochutnávka výrobků studentské firmy