Aktuální informace k přijímacím a maturitním zkouškám 2020 – v návrhu zákona

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Přijímací zkoušky by měly proběhnout dva týdny po návratu dětí do škol v nezměněné podobě. Jednotnou přijímací zkoušku provede uchazeč pouze jednou a to na škole uvedené na přihlášce jako 1. v pořadí. Školou stanovená kritéria přijímacího řízení zůstávají nadále v platnosti.

INFORMACE K MATURITNÍM ZKOUŠKÁM

Maturitní zkoušky proběhnou nejdříve 21 dnů po návratu do školy. Ministerstvo školství považuje za pravděpodobné otevření škol v 2. polovině května.

Písemné práce (slohy, eseje) z českého a cizího jazyka budou zrušené. Didaktické testy zůstanou zachovány.

Pokud dojde k otevření škol až po 1. 6. 2020, navrhne ministerstvo úplné zrušení maturitních zkoušek. Maturitní vysvědčení by pak bylo vydáno na základě průměru známek ve zvolených předmětech na vysvědčeních ve 3. a 4. ročníku studia. Pokud žák v 1. pololetí 4. ročníku neprospěl, bude mu umožněno vykonat komisionální zkoušku.

Ministerstvo školství neuvažuje o zkrácení letních prázdnin.