Den otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o studium, rodiče a přátele školy

Program:
• prohlídka učeben a ostatních interiérů školy
• informace o přijímacím řízení
• akce pořádané školou
• uplatnění absolventů
• ochutnávka výrobků studentských firem
• retromuzeum k 30. výročí sametové revoluce

Parkovat můžete zdarma na vyhrazených plochách v Luční ulici