3. den otevřených dveří – online

Další den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2020 od 15 do 17 hodin – i tentokrát online.

Zveme všechny zájemce o studium, rodiče a přátele školy

Program:
• virtuální prohlídka učeben a ostatních interiérů školy
• online setkání s žáky, učiteli a vedením školy
• akce pořádané školou formou prezentace
• informace o přijímacím řízení
• seznámení s učebními plány školy