Hodnocení žáků na vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků v tomto školním roce se řídí vyhláškou MŠMT