Hodnocení žáků na vysvědčení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení žáků v tomto školním roce se řídí vyhláškou MŠMT