Informace pro nově přijaté studenty


Vážení rodiče, milí žáci,

blahopřejeme Vám k výsledkům přijímacích zkoušek a věříme, že budete s výběrem naší školy spokojeni. Poštou odesíláme pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Zároveň Vás s ohledem na případná odvolání nepřijatých studentů žádáme o včasné doručení zápisových lístků, případně o telefonickou/mailovou informaci, že do naší školy nenastoupíte. Děkujeme.

Dne 13. 6. 2019 se budou konat informativní schůzky pro rodiče nově přijatých studentů.

Začátek schůzky:
15:30 – prima
16:00 – 1.G
16:30 – 1.OA
Těšíme se na společné setkání.

Vedení školy

Tel: 318 882 895, 721331583
Email: goa@goasedlcany.cz

Výsledky přijímacího řízení do primy Seznam přijatých žáků do primy platný k 30. 4. 2019

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého gymnázia Seznam přijatých žáků do čtyřletého gymnázia platný k 30. 4. 2019

Výsledky přijímacího řízení do obchodní akademie Seznam přijatých žáků do obchodní akademie platný k 30. 4. 2019