Od září škola v novém

Během letních měsíců probíhají na Gymnáziu a SOŠ ekonomické v Sedlčanech intenzivní stavební práce.  Po předchozích jednáních  Středočeský kraj uvolnil ze svého rozpočtu prostředky na provedení druhé etapy výměny oken v budově školy. Ve výběrovém řízení administrovaném odborem krajského investora zvítězila  svou nabídkou stavební společnost MANABAU s.r.o.  Špatný  stav řady oken školy  vedl  k výrazným energetickým ztrátám, během výuky ve třídách směrem do ulice rušil žáky dopravní provoz.  Vedení školy věří, že na současné práce naváže závěrečná etapa v příštím kalendářním roce, kdy by se měla měnit okna šaten a několika zbývajících učeben v přízemí.

Výměnou oken práce na rekonstrukci školní budovy nekončí.  Škola si nechala rovněž vypracovat kompletní projektovou dokumentaci, která výhledově počítá se zateplením fasády a rekonstrukcí střechy.  Vedle toho škola začala díky podpoře zřizovatele rovněž pracovat na postupné renovaci školní počítačové sítě.

Kromě zlepšení komfortu jednotlivých tříd  se žáci  mohou od září těšit na zcela novou koncepci školního bufetu, který převzala mladá firma Designexfood s.r.o. se svým projektem  Refresh bistro.  Provozovna prošla již během léta výraznou proměnou. Rozšíří se sortiment nabízeného zboží  i provozní doba.

Oslovili jsme také firmu Moos s.r.o Osečany, která podle našich požadavků navrhla a realizovala logo a označení vstupu do školy, ale i logo školy, které zdobí vnitřní prostory.

Věříme, že uvedené změny zpříjemní  studentům po letních prázdninách zahájení  nového školního roku.

Vedení školy  G a SOŠE Sedlčany