Organizace závěru školního roku

V souladu s pokynem ministerstva školství se v závěru školního roku 2019/2020 žáci vrací do škol.

Ve dnech 8. až 12. června ve škole probíhají přijímací zkoušky a ústní maturitní zkoušky. V těchto dnech bude pro žáky ostatních ročníků pokračovat distanční výuka v omezené míře.

Ve dnech 15. až 25. června budou probíhat ve škole skupinové konzultace podle upraveného rozvrhu. Počet žáků ve skupině maximálně 15. Rozvrh bude k dispozici na Výuce ve středu 10. června.

Ve dnech 26. a 29. června proběhnou třídnické hodiny.

Dne 30. 6. bude žákům předáno vysvědčení.

Bližší informace naleznete v Bakalářích na Komens.