Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2018/2019.


Všichni uchazeči o studium na naší škole budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Každý uchazeč může podat přihlášku na dvě školy. Uchazeč uvede školy na obou přihláškách v tomtéž pořadí. Pořadí škol na přihlášce určuje, kam a ve kterém termínu se dostaví uchazeč k vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči z devátých tříd mohou podat obě přihlášky na naše čtyřleté obory (gymnázium i obchodní akademie). Pak vykonají zkoušky 12. i 16. dubna na naší škole.

Přihlášku ke studiu je třeba osobně nebo poštou doručit na adresu školy do 1. března 2018. Přihlášku je možné stáhnout zde.

1. a 2. termín přijímacích zkoušek:

gymnázium čtyřleté 79-41-K/41: 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018
obchodní akademie 63-41-M/02: 12. dubna 2018 a 16. dubna 2018
gymnázium osmileté 79-41-K/81: 13. dubna 2018 a 17. dubna 2018

Adresa školy:

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
264 80 Sedlčany

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
Obchodní akademie 63-41-M/02