Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Předběžné výsledky

Čtyřleté gymnázium

Osmileté gymnázium

Obchodní akademie

Jmenný seznam přijatých uchazečů a další informace budou uveřejněny v úterý 30. 4. 2019