Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.


Všichni uchazeči o studium na naší škole budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Každý uchazeč může podat přihlášku na dvě školy. V tom případě uvede tyto školy na obou přihláškách ve stejném pořadí. Pořadí škol na přihlášce určuje, kam a ve kterém termínu se dostaví uchazeč k vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči z devátých tříd mohou podat obě přihlášky na naše čtyřleté obory (gymnázium i obchodní akademie). Pak vykonají zkoušky 14. i 15. dubna na naší škole.

Přihlášku ke studiu je třeba osobně nebo poštou doručit na adresu školy do 2. března 2020. Přihlášku je možné stáhnout zde.

1. a 2. termín přijímacích zkoušek:

gymnázium čtyřleté 79-41-K/41: 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020
obchodní akademie 63-41-M/02: 14. dubna 2020 a 15. dubna 2020
gymnázium osmileté 79-41-K/81: 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020

Adresa školy:

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
264 80 Sedlčany

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021:

Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
Obchodní akademie 63-41-M/02