Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 – nové informace

Čtyřleté gymnázium Seznam přijatých žáků do čtyřletého gymnázia

Obchodní akademie Seznam přijatých žáků do obchodní akademie

Osmileté gymnázium Seznam přijatých žáků do osmiletého gymnázia

Vážení rodiče, milí žáci,

blahopřejeme Vám k výsledkům přijímacích zkoušek a věříme, že budete s výběrem naší školy spokojeni.

Poštou odesíláme pouze rozhodnutí o nepřijetí a zároveň poučení o možnosti žádat o vydání nového rozhodnutí, které v letošním roce nahrazuje odvolání.

Zároveň Vás s ohledem na případná „odvolání“ nepřijatých studentů žádáme o včasné doručení zápisových lístků, případně o telefonickou/mailovou informaci, že do naší školy nenastoupíte. Děkujeme.

Dne 30. 6. 2020 se budou konat informativní schůzky pro rodiče nově přijatých studentů.

Začátek schůzky:
15:30 – 1.OA
16:00 – 1.G
16:30 – Prima

Rodiče se seznámí s třídními učiteli svých dětí, budou informováni o používaných učebnicích, o systému studia na naší škole a o úvodním adaptačním kurzu na Slapské přehradě.

Současně prosíme rodiče studentů 1.G a 1.OA, aby na schůzce oznámili druhý cizí jazyk. Mohou volit mezi němčinou a ruštinou.

Rodiče studentů 1.G prosíme i o volbu mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou.

Těšíme se na společné setkání.

Vedení školy

Tel: 318 882 895, 721331583
Email: goa@goasedlcany.cz