Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022


Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.


Uchazeči o studium na naší škole budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Na základě opatření MŠMT ČR 43073/2020-3 ředitel školy stanovuje, že pokud se do čtyřletého oboru studia přihlásí 30 nebo méně uchazečů, jednotná přijímací zkouška se konat nebude. Tuto skutečnost škola uchazečům oznámí nejpozději 19. března 2021.

Každý uchazeč může podat přihlášku na dvě školy. V tom případě uvede tyto školy na obou přihláškách ve stejném pořadí. Pořadí škol na přihlášce určuje, kam a ve kterém termínu se dostaví uchazeč k vykonání přijímací zkoušky. Uchazeči z devátých tříd mohou podat obě přihlášky na naše čtyřleté obory (gymnázium i obchodní akademie). Pak vykonají zkoušky 12. i 13. dubna na naší škole.

Přihlášku ke studiu je třeba osobně nebo poštou doručit na adresu školy do 1. března 2021. Přihlášku je možné stáhnout zde.

1. a 2. termín přijímacích zkoušek:

gymnázium čtyřleté 79-41-K/41: 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021
obchodní akademie 63-41-M/02: 12. dubna 2021 a 13. dubna 2021
gymnázium osmileté 79-41-K/81: 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021

Adresa školy:

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90
264 80 Sedlčany

Lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu nepožadujeme.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022:

Gymnázium osmileté 79-41-K/81
Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41
Obchodní akademie 63-41-M/02