Přípravné kurzy v období protiepidemického opatření

Vážení rodiče,
v souvislosti s nařízeným uzavřením škol se nebudou v následujících dvou týdnech konat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Pokud to bude časově možné, škola se pokusí alespoň některou ze zrušených hodin nahradit. Neuskutečněné hodiny budou adekvátně finančně vypořádány.