Schůzky rodičů nově přijatých studentů.

Dne 13.6. 2019 se budou konat informativní schůzky pro rodiče nově přijatých studentů.

Začátek schůzky:
15:30 – prima
16:00 – 1.G
16:30 – 1.OA

Rodiče se seznámí s třídními učiteli svých dětí, budou informováni o používaných učebnicích, o systému studia na naší škole a o úvodním adaptačním kurzu na Slapské přehradě.

Současně prosíme rodiče studentů 1.G a 1.OA, aby na schůzce oznámili druhý cizí jazyk. Mohou volit mezi němčinou a ruštinou.

Rodiče studentů 1.G prosíme i o volbu mezi hudební výchovou a výtvarnou výchovou.

Těšíme se na společné setkání.

Vedení školy

Tel: 318 882 895, 721331583
Email: goa@goasedlcany.cz