Úspěch v celostátní přehlídce SOČ

Středoškolská odborná činnost ( SOČ ) – je prestižní soutěž s mnohaletou tradicí.  SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si každý student   může vybrat své téma, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěž. Prokazuje zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech soutěžící vyzkouší obhajovat práci před odbornou porotou.

SOČ je soutěž vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizovaná v gesci Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV).

Studentka gymnázia Lada Pešková postoupila do celostátního kola z kola krajského, které proběhlo 24.4.2018 v Kladně.

Práci SOČ Lada Pešková nazvala Čelem ke slunci – Mladí pomáhají.

Pod vedením pani profesorky Drahomíry Grinové se v teoretické části věnovala problematice spinální muskulární atrofie.

V rámci praktické části odborné práce Lada Pešková za pomoci rodiny, kamarádů a dalších ochotných pomocníků uspořádala benefiční koncert pro malou Izabelku trpící spinální muskulární atrofií, který se uskutečnil na Vysokém Chlumci, venku u hospůdky u Urbanů.

Na krajskou přehlídku svou práci Lada Pešková  obohatila ještě o druhou benefiční akci, Chichtyóza fest 2017, benefice na podporu spolku Ichtyóza, který pomáhá lidem trpícím kožním onemocněním. Výtěžek z akce Chichtyóza fest 2017 byl využit na nákup důležitých krémů pro pacienty trpící ichtyózou a na šíření informací o tomto onemocnění.

Celostátní přehlídka SOČ se konala od pátku 15. do neděle 17. června v Olomouci. Přehlídky se zúčastnilo téměř 300 autorů nejlepších prací SOČ z celé České republiky, kteří uspěli v krajských přehlídkách soutěže a byli doporučeni k postupu do celostátního finále. Hostitelskou školou přehlídky bylo Slovanské gymnázium v Olomouci. Na její přípravě a realizaci se ale podílely i další organizace, především fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přehlídku významně finančně podpořil Olomoucký kraj.“

Lada Pešková získala v této celostátní soutěži krásné 5. místo a i nadále se věnuje aktivitám, které navazují na předchozí práci. Již je naplánován a připravován další ročník benefičních aktivit našeho regionu. Po zdařilém festivalu Chichtyóza bude následovat druhý ročník, který proběhne 1. září 2018 v parku na Červeném Hrádku. Veškeré finance získané na tomto festivalu poputují na podporu domácího hospice „Křídla“, který nově vzniká v Sedlčanech a bude v září otevřen.

Za veškerými těmito počiny je velký kus práce, hodně odhodlání, vytrvalosti a spolupráce, a proto děkujeme všem, kdo se na přípravách a realizacích podílel a jsme velmi rádi, že se podařilo propojit teorii s praxí a proměnit vše v dobré skutky.

G a SOŠE Sedlčany