Gymnázium se otevírá veřejnosti

Ve čtvrtek 27.9. probíhal na naší škole Den otevřených dveří. Pozvání přijali deváťáci z okolních základních škol. U vchodu je čekal „uvítací výbor“ a poté byli rozděleni do skupinek po pěti. O každou skupinku se staral jeden student ze 3.G, který je provázel po celkem 11 stanovištích.

O tom, že stanoviště byla opravdu pestrá, svědčí následující komentáře průvodců ze 3.G:

Tereza Spilková: Nejzajímavější bylo matematicko-fyzikální stanoviště a jejich speciální kapaliny.

Marek Vachoušek: Anglické zpívání v jazykové učebně byl doslova „med“.

Karolína Rejpalová: Velice poutavé bylo stanoviště chemie s jejich perníčkovou tabulkou prvků.

Petra Šimečková: Moc se deváťákům líbila tělocvična, kde si mohli zaházet basketbalovými míči do košů. V učebně IVT je zaujali sestavení roboti a jejich ovládání.

Někteří ze studentů 3.G byli také na stanovišti v učebně fyziky:

Petr Petřina: Pro děti jsme připravili fyzikální a matematické pokusy. Ty je i nás natolik bavily, že jsme začali vymýšlet další a další.

Jakub Květ: S největším úspěchem se setkala Nenewtonovská kapalina a pokládání mincí na hladinu. (Důkaz povrchového napětí.)

Deváťáci také navštívili bistro, shlédli zkrácené zpracování Hamleta v podání tercie a kvarty, dozvěděli se o aktivitách fiktivních firem, o studiu druhého cizího jazyka nebo nahlédli do mikroskopů.

Den otevřených dveří byl velmi vydařený a plný akčních činností

Další příležitost prohlédnout si naši školu a dozvědět se něco o nabízeném studiu se veřejnosti naskytne ve čtvrtek 22. 11. 2018 od 13 do 17 hodin.

Studenti 3.G, GOA Sedlčany