Studenti obchodní akademie se učí podnikat

Ve třetím ročníku obchodní akademie v Sedlčanech se studenti v rámci předmětu práce ve fiktivní firmě učí podnikat. Ověřují si tak znalosti získané v odborných předmětech v praxi.

V tomto školním roce, stejně tak jako každý rok, pracují ve dvou firmách. Polovina třídy založila fiktivní firmu Magic Shakes, s. r. o. Z názvu je zřejmý předmět činnosti firmy.

Snad ho přiblíží i slogan firmy: „Naše kouzelné nápoje vám zajistí nadpozemské schopnosti.“

Firma se již představila na veřejnosti – zúčastnila se veletrhu fiktivních firem „Podzimní  Příbram“. Zde se její zboží (i když fiktivní) setkalo s velkým zájmem kupujících. V rámci veletrhu proběhly soutěže v několika kategoriích. Nejvíce se studentkám podařila prezentace firmy – umístily se na osmém místě.

Se stánkem této firmy se mohli seznámit též účastníci dne otevřených dveří na G a SOŠE. Dívky postavily improvizovaný stánek a informovaly o činnosti studentských firem na škole. Fiktivní firmy mají na škole dlouhou tradici a jsou úspěšné na veletrzích, kterých se každoročně zúčastňují. Již třikrát reprezentovaly Českou republiku na zahraničních veletrzích fiktivních firem – v Rakousku, Francii a Německu.

Druhá polovina žáků 3. ročníku založila JA (Junior Achievement) studentskou firmu. Zde se jedná se o reálné podnikání. Studenti si vyberou předmět podnikání, založí společnost, vloží vklad a podnikají. Záleží hlavně na nich samotných, jak bude jejich podnikání úspěšné a kolik vydělají. Letos vznikla na škole firma Jeníkova káva. Tato firma nabízí čtyři druhy káv za příznivé ceny. Ke každé kávě přidává vlastnoručně upečený perníček.
Prodej se uskutečnil již třikrát a byl velmi úspěšný.

Přínosem obou forem studentských firem je nejen využití teorie v praxi, ale i to že si zde studenti vyzkouší práci v týmu a učí se odpovědnosti.

Marie Doležalová, GOA Sedlčany