Exkurze do VŠCHT

Ve středu 5.12.2018 absolvovalo 15 studentů čtvrtých ročníků exkurzi do naší fakultní školy na pozvání vedoucího katedry informatiky doc.Ing. Jana Mareše Ph.D.. Hlavním tématem bylo propojení informačních technologií s medicínou a matematické postupy při zpracování získaných údajů.

Dopoledne měla zajímavou přednášku Dr. Zikmundová s názvem Statistika a její paradoxy a odpoledne Dr. Cejnar Workshop Biomedicínské signály a co z nich lze vyčíst. Odpoledne završil Ing. Kohout přehledem dalších aplikací informatiky v medicíně, které se na ústavu využívají.

Budoucí maturanti tak načerpali spoustu inspirace pro svůj budoucí studentský život.

Jan Koval