Změna umístění nástupních a výstupních zastávek autobusového nádraží

V únoru tohoto roku bude zahájena stavební akce „Modernizace přestupního terminálu Sedlčany“ (komplex stavebních objektů zahrnující přestavbu autobusového nádraží, výstavbu parkovacích ploch, zeleně a dalších objektů v areálu stávajícího nádraží), která je připravována od roku 2008 a byla po dobu přípravy často prezentována. Stavební akce bude podpořena dotačními prostředky státu a Evropské unie ve výši 45 000 000 Kč. Předpokládaná doba výstavby je 9 měsíců.

V rámci této akce bude mezi poštou a budovou Městského úřadu zaveden obousměrný provoz a to z důvodu zajištění dopravní obslužnosti objektů za budovou pošty (zrušen zákaz odbočení do stávajícího nádraží z Nádražní ulice). Děkujeme za pochopení a omlouváme se za možné komplikace způsobené těmito opatřeními. Pro bližší informace můžete osobně kontaktovat Odbor investic MěÚ Sedlčany, případně Tomáše Langera, e-mail: langer@mesto-sedlcany.cz, tel.: 730 156 865.

S ohledem na výše uvedené informace dojde dne 4. února 2019 k uzavření stávajícího areálu autobusového nádraží a ke změně umístění nástupních a výstupních zastávek. Po dobu výstavby budou autobusy odkloněny na výstupní stanoviště v Nádražní ulici před gymnáziem a na nástupní stanoviště v ulici Zberazská. Jízdní řády a další informace o odjezdech naleznete mimo jiné přímo na stanovištích autobusů.