Studenti ve škole i v sobotu

Studenti septimy v rámci programu Pokroky v biologii navštěvují přednášky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Zajímavé přednášky  a  zcela nové poznatky z embryogeneze a fylogeneze vyslechnou v podání vysokoškolských pedagogů. Skutečný zájem studentů o daný obor dosvědčuje to, že nelitují svého volného času a na přednášky pravidelně dojíždějí v sobotu.