I v Sedlčanech slavila Země svůj svátek

Den Země je celosvětová událost organizovaná oficiálně 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochranu životního prostředí ve společnosti. V České republice probíhá od r. 1990. V našem městě se této „oslavy“ ujali studenti G a SOŠE Sedlčany v pátek 26. dubna 2019.

Gymnazisté si jako každým rokem na prostranství před školou připravili projekty upozorňující na dopady ničení životního prostředí. Žáci tercie prezentovali na svých posterech aktuální ekologickou tematiku – plasty a odpady. Jejich názorné informační tabule poskytly přehled různých druhů odpadů a žáci vysvětlovali, proč a jak správně odpad třídit. Mimo jiné jsme se dozvěděli, kam s vysloužilými elektrospotřebiči, že kartony od vajíček a roličky od toaletního papíru do modrého kontejneru na papír nepatří nebo že v Sedlčanech máme přes 200 kontejnerů, směsný odpad a bioodpad nepočítaje.

Zpestřením programu byly i fotografie mikroskopických preparátů, které skupinka primánů pořídila na biologickém kroužku.

Septimáni zase přispěli svým projektem „Vodík – palivo budoucnosti“, který připravovali v rámci chemického semináře. Seznámili spolužáky s výrobou vodíku a jeho využitím v automobilovém průmyslu a v dopravě. Velmi zajímavá byla ukázka jejich modelu autíčka na vodíkový pohon, se kterým v dubnu závodili i ve studentské soutěži v Ostravě.

Těší nás, že kromě našich studentů se přišli podívat i žáci ze 2. ZŠ Propojení. Ochrana životního prostředí by v dnešní době měla být prioritou pro každého.