Ocenění studentů v testech SCIO

V květnu proběhlo celonárodní testování studentů 3. ročníků v českém jazyce, matematice a obecných studijních předpokladech. Někteří studenti našeho gymnázia i obchodní akademie dosáhli pozoruhodných výsledků.

Ocenění společnosti Scio