Terénní biologický kurz

Tradiční biologický terénní kurz se letos konal v areálu školicího střediska AV ČR, který se nachází na okraji národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step, na břehu řeky Jihlavy. Pod vedením odborných biologů probíhaly exkurze do oblasti stepi, do lesů či k vodě.

   A jaké jsou dojmy účastníků?

  • „Viděla jsem poprvé „naživo“ některé druhy dřevin a bylin a také  jsem poznala  některé pro mě úplně nové.“
  • „Dozvěděl jsem se, že smrkové lesy u nás do pár let nejspíš úplně vymizí.“
  • „Nejlepší byli odborníci, kteří opravdu věděli snad všechno. Nejhorší bylo asi počasí, ale za to nikdo nemůže. Nejvíc jsem si užil ornitologii, hlavně ledňáčka a krutihlava – ti byli takovým zlatým hřebem exkurze.“
  • „Dozvěděl jsem se, že jezy přehrazují migrační cesty ryb a že malé vodní elektrárny nejsou tak úplně zelená energie.“
  • „Už vím, že račí mor u nás šíří americké druhy, které jsou vůči němu imunní.“
  • „Zaujalo mě, jak se chytají ještěrky na stéblo trávy.
  • Na kurzu jsme byli dobrá parta.
  • Uplaval jsem kus ve vodě, která měla 12°C.“
  • „Už vím, jak rozvařit těstoviny, a začala mi chutnat kaše do hrnečku. Kurz mi hodně dal a jsem ráda, že jsem tam jela.“
  • „Biologický kurz v Mohelně byl jeden z nejlepších zážitků v tomto školním roce. Velkou výhodou bylo, že jsme si většinu exemplářů mohli přímo prohlédnout a ne jen vidět nakreslené na papíře. Nejvíc nás bavil večerní odchyt raků. Jediná věc, která kurzu chyběla, byl slíbený sysel obecný.“

Zdraví (nikoli nutně v tomto pořadí 🙂 ): Anička, Týnka, Klára, Maruška, Kuba, Honza, Ondra, Kuba, Jaromír, Vojta, Michal a další Kuba