Jeden den v minulém století aneb Studenti a totalita

Pojďme si představit, jak asi vypadal život před rokem 1989!

Jak vypadala škola, domácnost, móda, společnost… Tato myšlenka byla v pozadí akcí, které probíhaly na gymnáziu od pondělka 11.11. 2019 v rámci týdne oslav sametové revoluce.

Už v pátek 8. 11. ozvláštnila každou třídu nevšední výzdoba připomínající dobu totality. Rudé hvězdy, kladiva, fotografie komunistických předáků a hlavně budovatelská  hesla nechyběly na žádné nástěnce. Studenti tak zareagovali na výzvu dějepisářů, kteří pak následně výzdobu posoudili a ocenili nejzdařilejší výtvory. Patřily k nim práce třídy sexty, 2.G a tercie.

Ve středu 13. 11. celá retro akce vyvrcholila recesí, kdy většina učitelů a studentů dorazila do školy v kostýmech ze 70. či 80. let. Před budovou se ocitl dobový „žigulík“ a příslušníci SNB.

Na chodbě jsme mohli potkat přísné soudružky učitelky v šedých kostýmcích či  pláštích, zahlédnout modré pionýrské či svazácké uniformy a rudé šátky a kravaty. Nechyběla ani  barevná 80. léta  – šusťákové soupravy, cvičební dresy,  čelenky, široké pásky, minisukně.

I samotná výuka probíhala v tento den netradičně. Ze tříd se ozývaly soudružské pozdravy, budovatelské písně nebo prostě jen vzpomínání na dobu před sametovou revolucí. Dvakrát se dokonce ozvalo přísné hlášení ředitele školy vybízející  k účasti na akcích ve prospěch socialistické společnosti i jedince, jako např. „Cvičme v rytme“ pod vedením tercie.

Třešničkou na dortu patrně byla návštěva RETRO výstavy v přízemí, nainstalované pro tento týden nejen pro žáky naší školy. Studenti si mohli postupně projít domácností zařízenou ve stylu 70. –80. let a seznámit se s každodenními předměty té doby.

Vždyť kdo z nich dnes ví, co to byl kanagon, diáky, kopírák, …? V učebnicích a médiích jsou zpravidla  prezentovány jen politické události, ale tato výstava umožnila studentům osahat si i tehdejší každodenní život. Celý  RETRO den tak snad alespoň trochu přiblížil mladé generaci život před sametovou revolucí.