Absurdita na jevišti aneb Zahradní slavnost není párty!

V rámci oslav výročí sametové revoluce zhlédli studenti všech oborů i ročníků GaSOŠE Sedlčany absurdní drama od Václava Havla s názvem Zahradní slavnost.

Představení bylo pro školy sehráno ve čtvrtek 14.11.2019 v KDJS Sedlčany a secvičili jej místní ochotníci  zapsaní i nezapsaní ve spolku Našlose. Této nelehké divadelní předlohy bývalého prezidenta se režisérsky ujala Mgr. Jaroslava Trojanová, která vede dramatický obor na ZUŠ Sedlčany.

Pojem absurdní divadlo není široké veřejnosti běžně známý a středoškolští studenti se o něm učí v hodinách literatury většinou až na konci 4. ročníku. Ani divácky nepatří absurdní drama k vyhledávaným kusům právě pro jeho obtížnou srozumitelnost. Proto se většině žáků školy před návštěvou představení dostalo jakéhosi klíče či návodu, jak představení vnímat. Velký podíl na této přípravě měla právě Jaroslava Trojanová, která formou dramatické dílny secvičila hru s některými učiteli a posléze i s žáky primy.

Režisérka J. Trojanová vede workshop k divadelní hře ve třídě prima
Režisérka J. Trojanová vede workshop k divadelní hře ve třídě prima

Žáci tak měli možnost přenést se do Československa 60. let 20. století, seznámit se s rodinou Pludkových, hlavně se synem Hugem. Vcítili se do atmosféry rodiny žijící v době totality a usilující o blaho pro svého syna. Sami vymýšleli repliky v duchu Havlova textu, které pak i nahlas pronášeli – vlastně hráli jako herci. Díky tomu pak snáze pronikli do vyprázdněného, frázovitého a často nesmyslného vyjadřování likvidačních úředníků či zahajovačské služby a hravě pochopili, proč na konci hry rodiče nepoznali vlastního syna. Uvědomili si tak, co totalitní ideologie a moc provedly s člověkem, s lidskou důstojností a přirozeností, s jazykem a vyjadřováním, se svobodou.

Milou skutečností je, že téměř všichni účinkující mají vazbu k naší škole – buďto jsou přímo jejími nedávnými absolventy (např. Martin Pešek jako Hugo Pludek, Filip Hodys – tajemník, Zuzka Trojanová – tajemnice, Anna Novotná – Amálka) nebo jejich rodiči a mnohdy i bývalými studenty zároveň (Jana Durďáková jako Božena Pludková, Petr Bilina jako Plzák).

Zahradní slavnost - Zuzana Trojanová, Petr Bilina, Filip Hodys a Martin Pešek
Zahradní slavnost – Zuzana Trojanová, Petr Bilina, Filip Hodys a Martin Pešek
Zahradní slavnost - Jarmila Vlčková, Dominik Sosnovec, Anna Novotná a Jakub Benetin
Zahradní slavnost – Jarmila Vlčková, Dominik Sosnovec, Anna Novotná a Jakub Benetin
Zahradní slavnost - Martin Pešek, Jakub Feldstein a Jana Durďáková
Zahradní slavnost – Martin Pešek, Jakub Feldstein a Jana Durďáková

Zahradní slavnost odehráli celkem devětkrát, z toho dvakrát v Praze. Jednou v malém sále Lucerny a jednou přímo v Knihovně Václava Havla. Derniéra proběhla minulou sobotu 23. 11. 2019 v nově otevřeném divadle HogoFogo v nedalekém Drážkově. Díky režisérskému pojetí se i tomuto absurdnímu kusu, který se skutečnou slavností nemá nic společného, podařilo vtáhnout i mladé diváky do děje a dokonce je rozesmát.

Hch