Kraj ocenil literárně a výtvarně nadané studenty naší školy

„Studenti Středočeskému kraji“ je název projektu, který na jaře roku 2019 vyhlásil Odbor školství Středočeského kraje ve spolupráci s Klubem českých a slovenských spisovatelů. Jedná se o soutěž určenou studentům středních škol, jejímž zadáním je literárně nebo výtvarně ztvárnit svůj vztah k rodnému kraji. Konkrétní téma 1. ročníku bylo „Jak se mi žije ve Středočeském kraji“.

Odborná porota, složená z předních osobností z řad literárních teoretiků, kritiků, spisovatelů a zástupců oblasti výtvarného umění, vyhodnotila soutěž na podzim roku 2019 a v prosinci se konalo slavnostní vyhlášení v budově krajského úřadu v Praze.

Studenti našeho gymnázia přispěli několika literárními pracemi a jednou výtvarnou. Porota se rozhodla ocenit tři z nich. Na slavnostním vyhlášení 11. prosince 2019 v Sále zastupitelů Středočeského krajského úřadu přejaly ceny studentky nynější 3.G, Kateřina Cihelková za úvahu pod názvem Náš kraj mýma očima a Diana Beranová za báseň Smilovický ráj.

Kateřina Cihelková přebírá cenu
Kateřina Cihelková přebírá cenu

Ve výtvarné kategorii byla oceněna Karolína Křenková ze sexty za linoryt s názvem Čertovy kameny. Ale i některé další práce našich studentů zdobí chodby krajského úřadu, např. báseň Vltava Kateřiny Balane, 3.G, nebo úvahový text Petra Kameníka, 3.G, s názvem Můj domov, Středočeský kraj.

Video z předávání cen

Hch