Významný úspěch sedlčanských gymnazistů v dějepisné soutěži v Chebu

Ve dnech 20. a 21. listopadu 2019 se oktaváni GaSOŠE Sedlčany Martin Plechatý, Matouš Šťastný a Jakub Benetin v doprovodu vyučujícího dějepisu  Mgr. Jaroslava Holana účastnili celostátního kola česko – slovenské dějepisné soutěže.

Matouš Šťastný, Martin Plechatý, Jaroslav Holan a Jakub Benetin
Matouš Šťastný, Martin Plechatý, Jaroslav Holan a Jakub Benetin

Tento již neuvěřitelný 28. ročník organizuje pan Mgr. Miroslav Stulák, učitel chebského gymnázia. Tato náročná soutěž tříčlenných týmů gymnázií České republiky a Slovenské republiky si za dobu své existence získala respekt pedagogické, odborné i politické veřejnosti. Soutěž je zařazena do programu Excelence středních škol, který mapuje a finančně motivuje úspěšné týmy ve vědomostních soutěžích a je součástí programů organizovaných MŠMT ČR.  Tým sedlčanských oktavánů se do chebského finále dostal z krajského kola, které  se konalo na jaře 2019 v reprezentativních prostorech hotelu Jalta na Václavském náměstí v Praze. Krajských kol se napříč Českou republikou a Slovenskou republikou účastnilo 239 gymnázií. Kluci obsadili ve Středočeském kraji nádherné 2. místo a probojovali se do podzimního finále, které se konalo v Chebu.

Letošní rok se soutěžící utkali ve znalostech z naší nedávné historie. Konkrétně šlo o období od roku 1978 – 1992 s názvem „Od společného probuzení k přelomu a rozdělení“. Otázky, úkoly, audio i videoukázky se týkaly domácí i zahraniční politiky, disentu, kultury, hospodářství, sportu, vědy, společenské situace v Československu a dalších témat. Soutěžilo se od 9 hod. do 13 hod. ve 4 zhruba hodinových blocích. První kolo spočívalo v testových otázkách. Druhé kolo bylo postaveno na otevřených otázkách a odpovědích a na doplňovačkách. Ve třetím kole kluci poznávali úryvky dobových dokumentů, fotografie známých osobností z politiky, kultury, vědy, sportu  atd. Čtvrté kolo bylo nejzajímavější. Všichni účastníci zhlédli na velkoplošné obrazovce vystoupení známých osobností, např. Václava Malého, Alexandra Vondry, Michaela Žantovského, Zuzany Čaputové, a měli odpovědět na jejich otázky.

V této opravdu náročné soutěži, kde účast bez dlouhodobého studia odborné literatury je nemyslitelná,  naši studenti obsadili nádherné 22. místo z celkových 78. gymnázií v  národním kole. Otázky a úkoly pro soutěžící připravovali renomovaní autoři odborných historických publikací, z nichž řada byla přítomna v aule a také vystoupila se svým projevem, např. prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Celá soutěž se nesla ve slavnostním duchu, zazněly obě státní hymny a projevy významných českých i slovenských osobností.

Nakonec nezbývá než poděkovat týmu  GaSOŠE Sedlčany za vzornou reprezentaci  školy a města a také  smeknout před hlavním organizátorem soutěže panem Mgr. Miroslavem Stulákem.

J. Holan