Přání maturantům

Třída kvinta by ráda popřála maturantům…