Hodnocení distanční výuky žáky školy a rodiči

Počátkem listopadu proběhlo online dotazníkové šetření, ve kterém žáci naší školy a jejich rodiče hodnotili průběh distanční výuky. Z výsledků je patrné, že na druhou vlnu pandemie a uzavření škol se škola připravila dobře. U žáků i rodičů při hodnocení distančního vzdělávání výrazně převládá spokojenost. Výsledky dotazníku využívá škola k dalšímu zkvalitňování výuky.

Výsledky žákovského dotazníku.

Výsledky rodičovského dotazníku.