Spolupráce s Nadací Unipetrol pokračuje i za časů korony

I v tomto školním roce se naše škola GaSOŠE Sedlčany zapojila do grantového programu pro školy, který vyhlašuje Nadace Unipetrol. Podmínkou pro získání finanční podpory je vypracování vědeckého projektu.

Ty nejzajímavější a nejpřínosnější práce, které vybere Rada projektu a schválí Správní rada Nadace, získají finanční podporu. Náš projekt, zaměřený na tandemovou výuku chemických laboratorních cvičení, byl úspěšný a podařilo se nám tak získat finanční podporu v hodnotě 63 tisíc Kč na nákup reagencií a dovybavení chemické laboratoře.

Logo Nadace Unipetrol

Ve středu 21.října 2020 přijela ředitelka Nadace Unipetrol paní Lucie Pražáková spolu s projektovou manažerkou Kristýnou Žibritovou si prohlédnout naši školu. Učitelka chemie D. Grinová je seznámila se záměrem a realizací celého projektu. Dále jim ukázala chemickou laboratoř a vybavení, které jsme pořídili za finance z minulých úspěšných grantů od Nadace. Pokusy, které předvedla bohužel sama, protože v této době již na školách probíhala distanční výuka, měly úspěch. Paní Grinová sklidila pochvalu za aktivitu a netradiční přístup k výuce chemie. Jsme rádi, že se naše spolupráce s Nadací Unipetrol úspěšně rozvíjí a že naši studenti se mohou účastnit zajímavých akcí, které jsou pro ně pořádány. Také čekáme na vyhodnocení stipendijního grantu pro naše dvě nadané studentky, které by chtěly studovat chemii i v budoucnu.

Goa