Přejeme všem žákům, jejich rodičům a příznivcům naší školy do nového roku 2021 hlavně pevné zdraví a plno optimismu a štěstí.