ICT plán naší školy

 

  Současný stav – září 2019 Cílový stav – prosinec 2021
Počet žáků 381 420
Počet učitelů 37 36
Počítače celkem
servery
a) pro žáky
– inf. učebny
– odb. učebny
– knihovna
b) pro učitele
– knihovna
– inf. učebny
– běžné učebny
– kabinety
– notebooky
c) administrativa
132

64
6
0

1
3
4
22
24
4

153

64
6
0

1
3
25
22
24
4

žákovské stanice OS Windows 10/7
MS Office 2007, 2013, 2016, LibreOffice
Corel Draw 25 licencí+ freeware grafické editory a prohlížeče
využívání funkce Web z googlu pro zveřejňování studijních materiálů
internetové úložiště na e-testy a další e-materiály
výukové programy dle potřeb výuky ze všech předmetů
OS Windows 10/7
MS Office 2013, 2016, 2019 LibreOffice
Corel Draw 25 licencí+ freeware grafické editory a prohlížeče
využívání funkce Web z googlu pro zveřejňování studijních materiálů
internetové úložiště na e-testy a další e-materiály
výukové programy dle potřeb výuky ze všech předmetů
rozvod počítačové sitě UTP 100/1000 Mbit (WiFi úplné pokrytí) UTP 100/1000 Mbit (WiFi úplné pokrytí)
připojení k internetu 40Mb/s vyhrazené 60 Mb/s vyhrazené
antivir na každé stanici automaticky aktualizován na serveru a na každé stanici automaticky aktualizován
prezentační a audio technika 20 dataprojektorů + 5 interaktivních tabulí 22 dataprojektorů + 5 interaktivních tabulí,
interaktivní TV s notebookem
průběžné informace rodičům vlastní aplikace „Známky“ informace o známkách společně s elektronickou třídnicí

 

Hlavní úkoly:
  • pokračovat v pravidelné upgrade počítačů v počítačových učebnách (každý rok 15 nových počítačů) – v roce 2017 vyměnit počítače v učebně PaEK
  • zapojit do využívání školního systému maximum učitelů
  • zajištění nových výukových programů
  • orientace na freeware
  • elektronická třídnice a žákovská knížka