ICT plán naší školy

 

Současný stav – leden 2016 Cílový stav – prosinec 2018
Počet žáků 438 450
Počet učitelů 37 36
Počítače celkem
servery
a) pro žáky
– inf. učebny
– odb. učebny
– knihovna
b) pro učitele
– knihovna
– inf. učebny
– běžné učebny
– kabinety
– notebooky
c) administrativa
132
4

64
6
0

1
3
4
22
24
4

153
4

64
6
0

1
3
25
22
24
4

žákovské stanice OS Windows XP
MS Office 2003, 2007, 2013, LibreOffice
Corel Draw 25 licencí+ freeware grafické editory a prohlížeče
využívání funkce Web z googlu pro zveřeiňování studijních materiálů
výukové programy Langmaster + Terasoft Český jazyk + Landi AJ a NJ
OS Windows 10/7
MS Office 2007, 2013, 2016, LibreOffice
Corel Draw 25 licencí+ freeware grafické editory a prohlížeče
využívání funkce Web z googlu pro zveřejňování studijních materiálů
internetové úložiště na e-testy a další e-materiály
výukové programy dle potřeb výuky ze všech předmetů
rozvod počítačové sitě UTP 100/1000 Mbit (WiFi částečné pokrytí) UTP 100/1000 Mbit (WiFi úplné pokrytí)
připojení k internetu 12 Mb/s vyhrazené 40 Mb/s vyhrazené
antivir na každé stanici automaticky aktualizován na serveru a na každé stanici automaticky aktualizován
prezentační a audio technika 17 dataprojektory + 5 interaktivních tabulí 21 dataprojektorů + 5 interaktivních tabulí
interaktivní tabule s notebookem

 

Hlavní úkoly:
  • pokračovat v pravidelné upgrade počítačů v počítačových učebnách (každý rok 15 nových počítačů) – v roce 2017 vyměnit počítače v učebně PaEK
  • zapojit do využívání školního systému maximum učitelů
  • zajištění nových výukových programů
  • orientace na freeware
  • elektronická třídnice