Organizace školního roku 2017/2018

Školní rok
Zahájení školního roku 4. 9. 2017 (pondělí)
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2018 (středa)
Výroční vysvědčení 29. 6. 2018 (pátek)
Prázdniny
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2017 (čtvrtek a pátek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 (sobota) – 2. 1. 2018 (úterý)
Pololetní prázdniny 2. 2. 2018 (pátek)
Jarní prázdniny 5. 3. 2018 – 11. 3. 2018
Velikonoční prázdniny 29. 3. 2018 – 30. 3. 2018 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Státní svátky
Den české státnosti 28. 9. 2017
Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2017
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2017
Štědrý den, svátky vánoční 24. 12. – 26. 12. 2017
Den obnovy samostatného českého státu 1. 1. 2018
Velký pátek 30. 3. 2018
Velikonoční pondělí 2. 4. 2018
Svátek práce 1. 5. 2018
Den vítězství 8. 5. 2018
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2018
Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. 2018
Schůzky rodičů
Čtvrtletní 28. 11. 2017 od 16 hod. (úterý)
Třičtvrtěletní 24. 4. 2018 od 16 hod. (úterý)
Výbor rodičů vždy od 15.30 hod.
Jednotné přijímací zkoušky
1. kolo přijímacího řízení
1. termín 12. 4. 2018 – čtyřleté obory
13. 4. 2018 – osmileté gymnázium
2. termín 16. 4. 2018 – čtyřleté obory
17. 4. 2018 – osmileté gymnázium
Další kola přijímacího řízení po ukončení 1. kola
Maturitní zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2018 (středa)
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.OA 19. 4. 2018 (čtvrtek)
Poslední zvonění 30. 4. 2018 (pondělí)
Didaktické testy a písemné práce společné části 2. 5. – 9. 5. 2018
Studijní volno (Svatý týden) 14. 5. – 18. 5. 2018
Ústní zkoušky společné části
a profilové zkoušky
21. 5. – 25. 5. 2018
Slavnostní vyřazení absolventů 1. 6. 2018 od 17 hod. v KDJS (pátek)
Akce pořádané školou
Jednodenní odborné exkurze
Česká národní banka 7. 11. 2017, březen 2018
Techmania Plzeň 9. 11. 2017
Coca-Cola Praha, obvodní soud 16. 11. 2017
Hrdličkovo antropologické muzeum v Praze prosinec 2017
Velvyslanectví SRN, Goethe-Institut únor 2018
Hornické muzeum Příbram únor 2018
Jaderná elektrárna Temelín 13. 3. 2018
Mezinárodní veletrh fiktivních firem 21. 3. – 23. 3. 2018
Okresní soud v Příbrami, Benešově duben 2018
Přírodovědecká fakulta UK duben 2018
Památník Karla Čapka květen 2018
Čistírna odpadních vod květen 2018
Sportovní akce
Podzimní plavání 9. 10. – 20. 10. 2017
Středoškolské hry – okresní kolo – stolní tenis 30. 10. 2017
Bruslařský výcvik 27. 11. – 8. 12. 2017
Středoškolské hry – okresní kolo – florbal 7. 12. – 8. 12. 2017
Lyžařský výběrový kurz v Itálii 9. 12. – 13. 12. 2017
Lyžařský kurz 2. 1. – 8. 1. 2018 (Sekunda, 1.G)
8. 1. – 14. 1. 2018 (Kvinta, 1.OA)
Jarní plavání únor 2018
Bruslařský výcvik březen 2018
Letní sportovní kurzy (2.OA, 3.G, Spt) 4. 6. – 8. 6. 2018
Přebory školy v lehké atletice červen 2018
Testy SCIO
Testy SCIO – 4.G, 4.OA, Okt 10. 10. – 20. 10. 2017
Testy SCIO – Kvarta 30. 10. – 16. 11. 2017
Maturitní trénink 12. 3. – 23. 3. 2018
Pilotní testování v průběhu školního roku
Ostatní akce
Adaptační kurz (1.G, 1.OA, Prima, Kvinta) 4. 9. – 8. 9. 2017
Poznávací zájezd do Velké Británie 14. 10. – 21. 10. 2017
Piškvorky – oblastní kolo 7. 11. 2017
Účast na Týdnu vědy AV ČR listopad 2017, březen 2018
Přebor žáků Sedlčanska v počítačové hře listopad 2017
Den otevřených dveří 23. 11. 2017 (čtvrtek)
Poznávací zájezd do Salzburku 14. 12. 2017
Vánoční akademie 22. 12. 2017 v KDJS od 8.15 hod.
Konverzační soutěž v německém jazyce leden 2018
Konverzační soutěž v anglickém jazyce leden 2018
Celostátní kolo soutěže MÁ DÁTI/DAL 24. 1. – 25. 1. 2018
Sedlčanské psaní na PC – 9. ročník (pro 2. ročníky SŠ) 22. 2. 2018
Maturitní ples – 4.OA, Okt, 4.G 17. 2. 2018 v KC Karlov
v  Benešově
Recitační soutěž pro nižší stupeň gymnázia únor 2018
Recitační soutěž pro 1. až 4. ročníky březen 2018
Mezinárodní veletrh fiktivních firem 21. 3. – 23. 3. 2018
Den Země duben 2018
22. květinový den květen 2018
Odborná praxe – 3.OA 14. 5. – 25. 5. 2018
Terénní biologický kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Výtvarný kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Jazykový kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Biochemický kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Literárně-historický kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Ekonomicko-účetní kurz 4. 6. – 8. 6. 2018
Den zdraví červen 2018
Schůze pedagogické rady
Čtvrtletní klasifikace 21. 11. 2017 (úterý)
Pololetní klasifikace 29. 1. 2018 (pondělí)
Třičtvrtěletní klasifikace 17. 4. 2018 (úterý)
Klasifikační porada pro maturitní ročník 26. 4. 2018 (čtvrtek)
Výroční klasifikace 25. 6. 2018 (pondělí)
Porada učitelů dle potřeby v průběhu školního roku
Schůze předmětových komisí
Organizační zabezpečení olympiád a soutěží, projednání a schválení tematických
plánů
přípravný týden
Další schůzky stanoví předsedové komisí dle potřeby