Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok
Zahájení školního roku 2. 9. 2019 (pondělí)
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Výroční vysvědčení 30. 6. 2020 (úterý)
Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2019 (úterý a středa)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 (pondělí) – 3. 1. 2019 (pátek)
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny 3. 2. 2020 – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 – 10. 4. 2020 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Státní svátky
Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2019
Štědrý den, svátky vánoční 24. 12. – 26. 12. 2019
Den obnovy samostatného českého státu 1. 1. 2019
Velký pátek 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den vítězství 8. 5. 2020
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2020
Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. 2020
Schůzky rodičů
Čtvrtletní 26. 11. 2019 od 16 hod. (úterý)
Třičtvrtěletní 23. 4. 2020 od 16 hod. (čtvrtek)
Výbor rodičů vždy od 15.30 hod.
Den otevřených dveří
19. 9. 2019 (čtvrtek)
20. 11. 2019 (středa)
24. 1. 2020 (pátek)
Jednotné přijímací zkoušky
1. kolo přijímacího řízení
1. termín bude upřesněno
2. termín  bude upřesněno
Maturitní zkoušky 
Písemná práce z českého jazyka a literatury bude upřesněno
Písemná práce z anglického jazyka bude upřesněno
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.OA 21. 4. 2020 (úterý)
Poslední zvonění 27. 4. 2020 (pondělí)
Didaktické testy společné části 30. 4. – 6. 5. 2020
Studijní volno (Svatý týden) 11. 5. – 15. 5. 2020
Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky 18. 5. – 22. 5. 2020
Slavnostní vyřazení absolventů 29. 5. 2020 od 17 hod. v KDJS (pátek)
Schůze pedagogické rady
Čtvrtletní klasifikace 19. 11. 2019 (úterý)
Pololetní klasifikace 27. 1. 2020 (pondělí)
Třičtvrtěletní klasifikace 16. 4. 2020 (čtvrtek)
Klasifikační porada pro maturitní ročník bude upřesněno
Výroční klasifikace 25. 6. 2020 (čtvrtek)
Porada učitelů dle potřeby v průběhu školního roku
Schůze předmětových komisí
Organizační zabezpečení olympiád a soutěží, projednání a schválení tematických
plánů
přípravný týden
Další schůzky stanoví předsedové komisí dle potřeby