Organizace školního roku 2019/2020

Školní rok
Zahájení školního roku 2. 9. 2019 (pondělí)
Pololetní vysvědčení 30. 1. 2020 (čtvrtek)
Výroční vysvědčení 30. 6. 2020 (úterý)
Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2019 (úterý a středa)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 (pondělí) – 3. 1. 2019 (pátek)
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020 (pátek)
Jarní prázdniny 3. 2. 2020 – 9. 2. 2020
Velikonoční prázdniny 9. 4. 2020 – 10. 4. 2020 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 1. 7. 2020 – 31. 8. 2020
Státní svátky
Den české státnosti 28. 9. 2019
Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2019
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2019
Štědrý den, svátky vánoční 24. 12. – 26. 12. 2019
Den obnovy samostatného českého státu 1. 1. 2019
Velký pátek 10. 4. 2020
Velikonoční pondělí 13. 4. 2020
Svátek práce 1. 5. 2020
Den vítězství 8. 5. 2020
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2020
Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. 2020
Schůzky rodičů
Čtvrtletní 26. 11. 2019 od 16 hod. (úterý)
Třičtvrtěletní 23. 4. 2020 od 16 hod. (čtvrtek)
Výbor rodičů vždy od 15.30 hod.
Den otevřených dveří
19. 9. 2019 (čtvrtek)
20. 11. 2019 (středa)
24. 1. 2020 (pátek)
Jednotné přijímací zkoušky
1. kolo přijímacího řízení
1. termín čtyřleté obory 14. 4. 2020
2. termín čtyřleté obory 15. 4. 2020
1. termín osmileté obory 16. 4. 2020
2. termín osmileté obory 17. 4. 2020
Maturitní zkoušky 
Písemná práce z českého jazyka a literatury 8. 4. 2020
Písemná práce z anglického jazyka 30. 4. 2020
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.OA 21. 4. 2020 (úterý)
Poslední zvonění 27. 4. 2020 (pondělí)
Didaktické testy společné části 4. 5. – 5. 5. 2020
Studijní volno (Svatý týden) 11. 5. – 15. 5. 2020
Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky 18. 5. – 22. 5. 2020
Slavnostní vyřazení absolventů 29. 5. 2020 od 17 hod. v KDJS (pátek)
Akce pořádané školou
Jednodenní odborné exkurze
Česká národní banka 20. 9. 2019
Automobilka TPCA Kolín 31. 10. 2019
Týden vědy – Sociologický ústav 12. 11. 2019
Okresní soud v Příbrami, Benešově 25. 11. 2019
Přírodovědecká fakulta UK 3. 12. 2019, 18. 12. 2019
Hrdličkovo antropologické muzeum v Praze 3. 12. 2019
Exkurze VŠCHT Praha 4. 12. 2019
UNIPETROL Litvínov 18. 2. 2020
Hornické muzeum Příbram duben 2020
Jaderná elektrárna Temelín 21. 4. 2020
Čistírna odpadních vod duben 2020
Památník Karla Čapka květen 2020
Sportovní akce
Podzimní plavání 7. 10. – 25. 10. 2019
Bruslařský výcvik 11. 11. – 22. 11. 2019
Středoškolské hry – okrskové kolo – Prima až Kvarta – florbal 6. 11. – 7. 11. 2019
Středoškolské hry – okresní kolo – Prima až Kvarta – florbal 28. 11. 2019
Lyžařský výběrový kurz v Itálii 6. 12. – 11. 12. 2019
Lyžařský kurz 1. termín 5. 1. – 10. 1. 2020 (Sekunda, Kvinta)
2. termín 10. 1. – 16. 1. 2020 (1.G, 1. OA)
Bruslařský výcvik březen 2020
Jarní plavání březen, duben 2020
Letní sportovní kurzy (2.OA, 3.G, Spt) 1. 6. – 5. 6. 2020
Přebory školy v lehké atletice červen 2020
Testování
Pilotní testování 3. a 4. ročníky říjen 2019
Testy SCIO – Kvarta 4. 11. – 22. 11. 2019
Testy Česká školní inspekce 11. 11. – 22. 11. 2019
Maturitní trénink únor
Ostatní akce
Adaptační kurz (1.G, 1.OA, Prima, Kvinta) 2. 9. – 6. 9. 2019
Poznávací zájezd do Velké Británie 29. 9. – 6. 10. 2019
Jazykový kurz pro kvartu Oboz 16. 9. – 18. 9. 2019
Týden sametové revoluce 11. 11. – 17. 11.
Piškvorky – oblastní kolo listopad 2019
Účast na Týdnu vědy AV ČR listopad 2019, březen 2020
Přebor žáků Sedlčanska v počítačové hře listopad 2019
Poznávací zájezd do Drážďan 4. 12. 2019
Týden Mistra slova 9. – 13. 12. 2019
ÚdiF – chemické pokusy ve škole 18. 12. 2019
Vánoční akademie 20. 12. 2019 v KDJS od 8.15 hod.
Konverzační soutěž v německém jazyce leden 2020
Konverzační soutěž v anglickém jazyce leden 2020
Celostátní kolo soutěže MÁ DÁTI/DAL leden 2020
Sedlčanské psaní na PC – 9. ročník (pro 2. ročníky SŠ) únor 2020
Maturitní ples – 4.OA, Okt, 4.G 22. 2. 2020
Recitační soutěž pro nižší stupeň gymnázia únor 2020
Recitační soutěž pro 1. až 4. ročníky březen 2020
Veletrh studentských firem okolo 15. dubna 2020
Den Země 22. 4. 2020
22. květinový den květen 2020
Odborná praxe – 3.OA 11. 5. – 22. 5. 2020
Terénní biologický kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Výtvarný kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Jazykový kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Biochemický kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Literárně-historický kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Ekonomicko-účetní kurz 1. 6. – 5. 6. 2020
Obhajoby odborných prací 2. týden v červnu 2020
Dvoudenní exkurze 15. 6. – 18. 6. 2020 (prima – kvarta)
15. 6. – 19. 6. 2020 (ostatní třídy)
Burza učebnic 25. 6 (1000 – 1200)
Den zdraví červen 2020
Schůze pedagogické rady
Čtvrtletní klasifikace 19. 11. 2019 (úterý)
Pololetní klasifikace 27. 1. 2020 (pondělí)
Třičtvrtěletní klasifikace 16. 4. 2020 (čtvrtek)
Klasifikační porada pro maturitní ročník bude upřesněno
Výroční klasifikace 25. 6. 2020 (čtvrtek)
Porada učitelů dle potřeby v průběhu školního roku
Schůze předmětových komisí
Organizační zabezpečení olympiád a soutěží, projednání a schválení tematických
plánů
přípravný týden
Další schůzky stanoví předsedové komisí dle potřeby