Organizace školního roku 2016/2017

Školní rok
Zahájení školního roku 1. 9. 2016 (čtvrtek)
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2017 (úterý)
Výroční vysvědčení 30. 6. 2017 (pátek)
Prázdniny
Podzimní prázdniny 26. 10. a 27. 10. 2016 (středa a čtvrtek)
Vánoční prázdniny 23. 12. 2016 (pátek) – 2. 1. 2017 (pondělí)
Pololetní prázdniny 3. 2. 2017 (pátek)
Jarní prázdniny 27. 2. 2017 – 5. 3. 2017
Velikonoční prázdniny 13. 4. 2017 – 14. 4. 2017 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 1. 7. 2017 – 1. 9. 2017
Státní svátky
Den české státnosti 28. 9. 2016
Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2016
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2016
Štědrý den, svátky vánoční 24. 12. – 26. 12. 2016
Den obnovy samostatného českého státu 1. 1. 2017
Velikonoční pondělí 17. 4. 2017
Svátek práce 1. 5. 2017
Den vítězství 8. 5. 2017
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2017
Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. 2017
Schůzky rodičů
Čtvrtletní 29. 11. 2016 od 16 hod. (úterý)
Třičtvrtěletní 25. 4. 2017 od 16 hod. (úterý)
Výbor rodičů vždy od 15.30 hod.
Jednotné přijímací zkoušky
1. kolo přijímacího řízení
1. termín 12. 4. 2017 – čtyřleté obory
18. 4. 2017 – osmileté gymnázium
2. termín 19. 4. 2017 – čtyřleté obory
20. 4. 2017 – osmileté gymnázium
Další kola přijímacího řízení po ukončení 1. kola
Maturitní zkoušky
Písemná práce z českého jazyka a literatury 11. 4. 2017 (úterý)
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.OA 19. 4. 2017 (středa)
Poslední zvonění 28. 4. 2017 (pátek)
Ostatní didaktické testy a písemné práce
společné části
2. 5. – 9. 5. 2017
Studijní volno (Svatý týden) 10. 5. – 15. 5. 2017
Ústní zkoušky společné části
a profilové zkoušky
16. 5. – 19. 5. 2017
Slavnostní vyřazení absolventů 26. 5. 2017 od 17 hod. v KDJS (pátek)
Akce pořádané školou
Jednodenní odborné exkurze
Česká národní banka, Parlament ČR 14. 10. 2016, březen 2017
Pivovar Vysoký Chlumec říjen 2016
Okresní soud v Příbrami, Benešově listopad 2016
Techmania Plzeň 25. 11. 2016
Hrdličkovo antropologické muzeum v Praze prosinec 2016
Velvyslanectví SRN, Goethe-Institut únor 2017
Hornické muzeum Příbram únor 2017
Národní muzeum Praha březen 2017
Mezinárodní veletrh fiktivních firem březen 2017
Jaderná elektrárna Temelín 4. 4. 2017
Památník Karla Čapka květen 2017
Čistírna odpadních vod květen 2017
Sportovní akce
Podzimní plavání 3. 10. – 21. 10. 2016

Středoškolské hry – okresní kolo – stolní tenis 12. 10. 2016
Středoškolské hry – okresní kolo – florbal 1. 12. – 2. 12. 2016
Lyžařský výběrový kurz v Itálii 9. 12. – 13. 12. 2016
Bruslařský výcvik 28. 11. – 9. 12. 2016
Lyžařský kurz 2. 1. – 8. 1. 2017 (Kvinta, 1.G)  
8. 1. – 14. 1. 2017 (Sekunda, 1.OA)  
Bruslařský výcvik únor 2017
Jarní plavání březen 2017
Letní sportovní kurz (2.OA, 3.G, Spt) 29. 5. – 2. 6. 2017
Přebory školy v lehké atletice červen 2017
Testy SCIO
Testy SCIO – Kvarta 31. 10. – 16. 11. 2016
Testy SCIO – 4.G, 4.OA, Okt 3. 10. – 21. 10. 2016
Maturitní trénink 13. 3. – 24. 3. 2017
Pilotní testování v průběhu školního roku
Ostatní akce
Adaptační kurz (1.G, 1.OA, Prima, Kvinta) 5. 9. – 9. 9. 2016
Piškvorky – oblastní kolo 25. 10. 2016
Účast na Týdnu vědy AV ČR listopad 2016, březen 2017
Přebor žáků Sedlčanska v počítačové hře listopad 2016
Den otevřených dveří 24. 11. 2016 od 13 hod. (čtvrtek)
Poznávací zájezd do Vídně prosinec 2016
Vánoční akademie 22. 12. 2016 v KDJS od 8.15 hod.
Konverzační soutěž v německém jazyce leden 2017
Konverzační soutěž v anglickém jazyce leden 2017
Celostátní kolo soutěže MÁ DÁTI/DAL leden 2017
Sedlčanské psaní na PC – 8. ročník (pro 2. ročníky SŠ) únor 2017
Maturitní ples – 4.OA, Okt, 4.G 18. 2. 2017 v KC Karlov
v  Benešově
Recitační soutěž pro nižší stupeň gymnázia únor 2017
Recitační soutěž pro 1. až 4. ročníky březen 2017
Mezinárodní veletrh fiktivních firem 22. 3. – 24. 3. 2017
Den Země duben 2017
Veletrh JA studentských firem duben 2017
21. květinový den květen 2017
Odborná praxe – 3.OA 15. 5. – 26. 5. 2017
Terénní biologický kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Výtvarný kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Jazykový kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Biochemický kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Literárně-historický kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Ekonomicko-účetní kurz 29. 5. – 2. 6. 2017
Den zdraví červen 2017
Schůze pedagogické rady
Čtvrtletní klasifikace 21. 11. 2016 (pondělí)
Pololetní klasifikace 25. 1. 2017 (středa)
Třičtvrtěletní klasifikace 20. 4. 2017 (čtvrtek)
Klasifikační porada pro maturitní ročník 26. 4. 2017 (středa)
Výroční klasifikace 27. 6. 2017 (úterý)
Porada učitelů dle potřeby v průběhu školního roku
Schůze předmětových komisí
Organizační zabezpečení olympiád a soutěží, projednání a schválení tematických
plánů
přípravný týden
Další schůzky stanoví předsedové komisí dle potřeby