Organizace školního roku 2018/2019

Školní rok
Zahájení školního roku 3. 9. 2018 (pondělí)
Pololetní vysvědčení 31. 1. 2019 (čtvrtek)
Výroční vysvědčení 28. 6. 2019 (pátek)
Prázdniny
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2018 (pondělí a úterý)
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 (sobota) – 2. 1. 2019 (středa)
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019 (pátek)
Jarní prázdniny 11. 3. 2019 – 17. 3. 2019
Velikonoční prázdniny 18. 4. 2019 – 19. 4. 2019 (čtvrtek, pátek)
Hlavní prázdniny 29. 6. 2019 – 1. 9. 2019
Státní svátky
Den české státnosti 28. 9. 2018
Den vzniku samostatného československého státu 28. 10. 2018
Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. 2018
Štědrý den, svátky vánoční 24. 12. – 26. 12. 2018
Den obnovy samostatného českého státu 1. 1. 2018
Velký pátek 19. 4. 2019
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019
Svátek práce 1. 5. 2019
Den vítězství 8. 5. 2019
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 5. 7. 2019
Den upálení mistra Jana Husa 6. 7. 2019
Schůzky rodičů
Čtvrtletní 27. 11. 2018 od 16 hod. (úterý)
Třičtvrtěletní 23. 4. 2019 od 16 hod. (úterý)
Výbor rodičů vždy od 15.30 hod.
Jednotné přijímací zkoušky
1. kolo přijímacího řízení
1. termín čtyřleté obory – 12. dubna 2019 (pátek)
osmileté gymnázium – 16. dubna 2019 (úterý)
2. termín čtyřleté obory – 15. dubna 2019 (pondělí)
osmileté gymnázium – 17. dubna 2019 (středa)
Další kola přijímacího řízení po ukončení 1. kola
Maturitní zkoušky

(od 2. 5. do 10. 6. 2019)

Písemná práce z českého jazyka a literatury 10. 4. 2019
Písemná práce z anglického jazyka 11. 4. 2019
Praktická zkouška z odborných předmětů – 4.OA 23. 4. 2019

(úterý)

Poslední zvonění 29. 4. 2019 (pondělí)
Didaktické testy společné části 2. 5. – 6. 5. 2019
Studijní volno (Svatý týden) 13. 5. – 17. 5. 2019
Ústní zkoušky společné části
a profilové zkoušky
20. 5. – 24. 5. 2019
Slavnostní vyřazení absolventů 31. 5. 2019 od 17 hod. v KDJS (pátek)
Akce pořádané školou
Jednodenní odborné exkurze
Česká národní banka březen 2019
Techmania Plzeň listopad 2018
Coca-Cola Praha, obvodní soud listopad 2018
Hrdličkovo antropologické muzeum v Praze prosinec 2018
Velvyslanectví SRN, Goethe-Institut únor 2019
Hornické muzeum Příbram únor 2019
Jaderná elektrárna Temelín 13. 3. 2019
Mezinárodní veletrh fiktivních firem bude upřesněno
Okresní soud v Příbrami, Benešově duben 2019
Přírodovědecká fakulta UK duben 2019
Památník Karla Čapka květen 2019
Čistírna odpadních vod květen 2019
Sportovní akce
Středoškolské hry – okresní kolo – stolní tenis prosinec 2018
Bruslařský výcvik 15. 10. – 26. 10. 2018
19. 11. – 30. 11. 2018
Středoškolské hry – okresní kolo – florbal 17. 1. – 19. 1. 2019
Lyžařský výběrový kurz v Itálii 7. 12. – 11. 12. 2018
Lyžařský kurz 1. termín 3. 1. – 9. 1. 2019
2. termín 9. 1. – 15. 1. 2019
Jarní plavání 18. 3. – 5. 4. 2019
Bruslařský výcvik březen 2019
Letní sportovní kurzy (2.OA, 3.G, Spt) 3. 6. – 7. 6. 2019
Přebory školy v lehké atletice červen 2019
Testy SCIO
Testy SCIO VEKTOR4 – 4.G, 4.OA, Okt 1. 10. – 19. 10. 2018
Testy SCIO – Kvarta listopad 2018
Maturitní trénink 11. 3. – 22. 3. 2019
Pilotní testování v průběhu školního roku
Ostatní akce
Adaptační kurz (1.G, 1.OA, Prima, Kvinta) 3. 9. – 7. 9. 2018
Poznávací zájezd do Velké Británie jaro 2019
Piškvorky – oblastní kolo listopad 2018
Účast na Týdnu vědy AV ČR listopad 2018, březen 2019
Přebor žáků Sedlčanska v počítačové hře listopad 2018
Den otevřených dveří 27. 9. 2018 (čtvrtek)

22. 11. 2018 (čtvrtek)

5. 2. 2019 (úterý)

Poznávací zájezd do Norimberku 6. 12. a 12. 12. 2019
Vánoční akademie 21. 12. 2018 v KDJS od 8.15 hod.
Konverzační soutěž v německém jazyce leden 2019
Konverzační soutěž v anglickém jazyce leden 2019
Celostátní kolo soutěže MÁ DÁTI/DAL leden 2019
Sedlčanské psaní na PC – 9. ročník (pro 2. ročníky SŠ) únor 2019
Maturitní ples – 4.OA, Okt, 4.G 9. 2. 2019
Recitační soutěž pro nižší stupeň gymnázia únor 2019
Recitační soutěž pro 1. až 4. ročníky březen 2019
Den Země 26. 4. 2019
22. květinový den květen 2019
Odborná praxe – 3.OA květen 2019
Terénní biologický kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Výtvarný kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Jazykový kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Biochemický kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Literárně-historický kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Ekonomicko-účetní kurz 3. 6. – 7. 6. 2019
Obhajoby odborných prací 12. 6. – 13. 6. 2019
Dvoudenní exkurze 17. 6. – 20. 6. 2019
Burza učebnic 25. 6 (1000 – 1200)
Den zdraví červen 2019
Schůze pedagogické rady
Čtvrtletní klasifikace 20. 11. 2018 (úterý)
Pololetní klasifikace 28. 1. 2019 (pondělí)
Třičtvrtěletní klasifikace 15. 4. 2019 (pondělí)
Klasifikační porada pro maturitní ročník 25. 4. 2019 (čtvrtek)
Výroční klasifikace 25. 6. 2019 (úterý)
Porada učitelů dle potřeby v průběhu školního roku
Schůze předmětových komisí
Organizační zabezpečení olympiád a soutěží, projednání a schválení tematických
plánů
přípravný týden
Další schůzky stanoví předsedové komisí dle potřeby