EU peníze středním školám

V rámci projektu „Peníze školám“ byly ve škole vytvořeny následující sady digitálních učebních materiálů (DUM)

Téma Komu určeno Autor Email autora
Buňka pro kvintu a seminář z biologie RNDr. Šárka Housková houskova@goasedlcany.cz
Ekologie pro 4. ročník gymnázia RNDr. Šárka Housková houskova@goasedlcany.cz
Morfologie a fyziologie rostlin pro kvintu a seminář z biologie RNDr. Šárka Housková houskova@goasedlcany.cz
Literární dějiny a teorie pro 2. a 4. ročník PaedDr. Eva Čekalová cekalova@goasedlcany.cz
Pravopis a syntax pro všechny třídy střední školy Mgr. Ludmila Hloupá hloupa@goasedlcany.cz
Dějiny výtvarné kultury ve 20. století pro hodiny výtvarné výchovy Mgr. Lenka Lichtenbergová lichtenbergova@goasedlcany.cz
První pomoc pro všechny třídy střední školy RNDr. Drahomíra Grinová grinova@goasedlcany.cz
Popisná biochemie pro maturitní ročník gymnázia RNDr. Drahomíra Grinová grinova@goasedlcany.cz
Dynamická biochemie pro maturitní ročník gymnázia RNDr. Drahomíra Grinová grinova@goasedlcany.cz
Aplikovaná fyzika pro všechny třídy střední školy Mgr. Jan Koval koval@goasedlcany.cz
Klasická fyzika pro nižší ročníky střední školy Mgr. Jan Koval koval@goasedlcany.cz
Moderní fyzika pro vyšší ročníky střední školy Mgr. Jan Koval koval@goasedlcany.cz
České dějiny pro vyšší ročníky střední školy Mgr. Jaroslav Holan holan@goasedlcany.cz
Světové dějiny pro vyšší ročníky střední školy Mgr. Jaroslav Holan holan@goasedlcany.cz
Vybrané kapitoly z dějin umění pro vyšší ročníky střední školy Mgr. Jaroslav Holan holan@goasedlcany.cz
Základy informatiky pro první ročník střední školy Ing. František Hodys hodys@goasedlcany.cz
Tvorba webových stránek pro volitelný seminář z informatiky Mgr. Jan Šimek simek@goasedlcany.cz
Počítačová grafika pro druhý ročník střední školy Mgr. Jan Šimek simek@goasedlcany.cz

Tel. kontakt na učitele: 318 822 895