Projekt Bridging The Seas

Škole byla schválena účast v mezinárodním projektu Bridging The Seas, vytvořeném ve spolupráci se školami v německém Kiehlu, maltském městě Mosta, polském Opole, portugalském Bruno a litevském Mokkyla.

Tento projekt je zařazen do Partnerství škol Comenius, což je významná aktivita Evropské unie. Naší škole byla poskytnuta dotace13 000 €.
Protože se jedná o mezinárodní projekt, dorozumívacím jazykem je angličtina
Hlavní náplní je význam vodních ploch a toků pro život jednotlivých zúčastněných měst a jejich vzájemnou komunikaci зеленый кофе
Během dvou let budou realizovány 4 subprojekty

– projekt zaměřený na přírodní vědy
– projekt zaměřený na historii a kulturu
– projekt zaměřený na výtvarné umění a hudbu (písničky, básně, legendy spojené s mořem a řekami)
– projekt zaměřený na životní prostředí (především na obnovitelné zdroje
energie)
Cílem je prostřednictvím subprojektů

– zlepšení jazykové dovednosti
– výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– zlepšení přírodovědné gramotnosti
– zlepšení počítačové grmotnosti
– prohlubování multikulturních vztahů
– zapojení studentů ze sociálně slabých rodin
Partneři

Maria Regina College – Lily of the Valley GSS Mosta – Malta
Agrupamento de Escolas de São Bruno – Portugalsko
Hebbelschule, Gymnasium fuer Jungen and Maedchen – Německo
Zespol Szkol im. Prymasa Tysiaclecia Stefana Kardynala Wyszynskiego Publiczne Liceum Ogolnoksztalcace – Polsko
Joniškio žemės ūkio mokykla – Litva
Gymnázium a Střední a odborná škola ekonomická Sedlčany – Česká republika