Projekt – Památky na první světovou válku na Sedlčansku

Škola získala grant od Nadace fondu Patronát Sedlčansko na projekt Památky na první světová válka na Sedlčansku.

V současné době je na Gymnáziu a SOŠE Sedlčany skupina studentů, která projevila zájem pracovat pod vedením vyučujících na projektu Památky na 1. světovou válku na Sedlčansku. Zúčastnili se středoškolské odborné činnosti v oboru historie a sepsali práci s tematikou 1. sv. válka se zaměřením na Sedlčansko. Při té příležitosti zmapovali všechny pomníčky a pamětní desky věnované obětem z řad vojáků ze Sedlčanska. годжи ягоды

Touto prací bychom chtěli přispět k rozvoji vědomostí o historii Sedlčanska v období první světové války. Dále bychom chtěli zvýšit zájem studentů o památky, nacházející se v našem regionu, a probudit v našich studentech soucit s oběťmi první světové války. Při realizaci projektu možná mnozí studenti zjistili, že i v jejich příbuzenstvu byli vojáci, kteří se zúčastnili války, a zajímavé budou určitě vzpomínky na první světovou válku, které se přenášejí z generace na generaci.