Opis vysvědčení

Opis a stejnopis vysvědčení se vystavují na základě § 3 vyhlášky č. 223/2005 Sb. Úhradu nákladů na jejich vystavení stanovuje § 28 odst. 8 školského zákona. Podle výše uvedeného je právnická osoba vykonávající činnost školy oprávněna požadovat za vystavení stejnopisu či opisu vysvědčení úhradu vynaložených nákladů ve výši 100 Kč.

Žádost o vydání opisu či stejnopisu si stáhněte a předem vyplňte. Žádost doručte osobně, nebo naskenovanou pošlete mailem na balane@goasedlcany.cz