Obchodní akademie

Uchazeči budou přijati ke studiu na základě výsledku přijímací zkoušky z ČJ, MAT, průměrného prospěchu v osmé třídě a v 1. polovině deváté třídy.

V průběhu studia si žáci zvolí jedno ze tří zaměření:

  • pojišťovnictví a bankovnictví
  • obchod a marketing
  • sociální služby

Proč studovat obchodní akademii?

Absolvent obchodní akademie získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné obchodně-podnikatelské vzdělání, které mu umožňuje ucházet se o studium na vysoké škole a vytváří podmínky k podnikatelské činnosti. Většina absolventů pokračuje ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

Na co se můžete těšit?

Studium zahájíte adaptačním kurzem. V 1. ročníku absolvujete lyžařský kurz a ve 2. ročníku sportovní kurz. V průběhu studia se můžete zúčastnit výběrového lyžařského kurzu v Itálii, výměnných pobytů a jazykových poznávacích zájezdů. V rámci odborné přípravy nabízíme práci ve fiktivních firmách, exkurze do českých automobilek, k okresnímu soudu, do České národní banky a parlamentu. Úspěšné firmy regionu poznáte osobně během praxe ve 3. ročníku.