Základní informace

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90 (dále GaSOŠE Sedlčany) je státní škola

Čtyřleté gymnázium (od r. 1946)
(79-41-K/41)
osmileté gymnázium (od r. 1990)
(79-41-K/81)
Obchodní akademie (od r. 1993)
(63-41-M/02)

Adresa: G a SOŠE Sedlčany
Nádražní 90
264 80 Sedlčany
E-mail: goa@goasedlcany.cz
E-mail pro úřední komunikaci: gnapb@kr-s.cz
Telefon: 318 822 895
Fax: 318 822 885
IČ: 611 00 242