Kritéria přijetí do osmiletého gymnázia

Gymnázium osmileté 79-41-K/81

Maximální počet žáků, kteří mohou být přijati pro školní rok 2020/2021, je 30.

Kritéria pro přijímací řízení

Uchazeče budeme vybírat na základě jednotné přijímací zkoušky a prospěchu.

průměrný prospěch v prvním pololetí čtvrté třídy maximálně 100 bodů
průměrný prospěch v druhém pololetí čtvrté třídy maximálně 100 bodů
průměrný prospěch v prvním pololetí páté třídy maximálně 100 bodů
test z českého jazyka maximálně 225 bodů
test z matematiky maximálně 225 bodů

Celkem mohou uchazeči získat 750 bodů.
Do průměrného prospěchu se nezapočítávají známky z nepovinných předmětů a chování. Body za průměrný prospěch klesají lineárně od 100 k 0.
Při shodě celkového součtu bodů rozhoduje vyšší počet bodů získaných v testech.