VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

Aktuální informace k přijímacím a maturitním zkouškám 2020 – v návrhu zákona

Zobrazit celý článek

Obnovení přípravných kurzů

Vážení rodiče, milí žáci,

v současné komplikované situaci se naše škola snaží řešit, jak Vám pomoci v dalších dnech s přípravou na přijímací zkoušky. V tuto chvíli nabízíme následující možnost.

Zobrazit celý článek

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ŠKOLY

Úřední hodiny kanceláře školy omezeny pro nezbytné úkony na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin.

Žádosti o potvrzení studia odesílejte na email balane@goasedlcany.cz

Zobrazit celý článek

Zájezd do Polska – změna termínu

Termín konání zájezdu do Polska plánovaný na 17. a 18. března 2020 je po dohodě s cestovní kanceláří přeložen na 13. a 14. října 2020. Další postup je v jednání.

Zobrazit celý článek

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU TĚLOCVIČNY ŠKOLY

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví k Mimořádnému opatření je tělocvična Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany počínaje dnem 11.3.2020 pro veřejnost uzavřena.

Zobrazit celý článek

Přípravné kurzy v období protiepidemického opatření

Vážení rodiče,
v souvislosti s nařízeným uzavřením škol se nebudou v následujících dvou týdnech konat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Pokud to bude časově možné, škola se pokusí alespoň některou ze zrušených hodin nahradit. Neuskutečněné hodiny budou adekvátně finančně vypořádány.

Zobrazit celý článek

UZAVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb. ředitel školy s účinností ode dne 11. 3. 2020 vyhlašuje zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů v budově školy. 

Zobrazit celý článek

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2020/2021.


Všichni uchazeči o studium na naší škole budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Zobrazit celý článek

3. den otevřených dveří

V pátek 24. 1. 2020 od 8.00 do 14.00 zveme všechny zájemce o studium.

Program:
• prohlídka učeben a ostatních interiérů školy
• možnost nahlédnout do vyučovacích hodin
• ochutnávka výrobků studentské firmy


Zobrazit celý článek

Informování o výsledcích klasifikace žáků

Nový systém informování rodičů o studijních výsledcích jejich dětí bude bude spuštěn od začátku druhého pololetí.

Zobrazit celý článek