VŠECHNY PŘÍSPĚVKY

Informace k organizaci přijímacích zkoušek 2020

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky stanovené MŠMT ČR:

Zobrazit celý článek

Informace pro maturanty a žáky kvarty

       

Upravené provozní podmínky od 11.5. 2020 pro přípravu žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky a pro žáky kvarty pro přípravu na přijímací zkoušky

Zobrazit celý článek

Harmonogram maturitních zkoušek jarní termín 2020

Zobrazit celý článek

Aktuální informace k přijímacím a maturitním zkouškám 2020 – v návrhu zákona

Zobrazit celý článek

Obnovení přípravných kurzů

Vážení rodiče, milí žáci,

v současné komplikované situaci se naše škola snaží řešit, jak Vám pomoci v dalších dnech s přípravou na přijímací zkoušky. V tuto chvíli nabízíme následující možnost.

Zobrazit celý článek

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN ŠKOLY

Úřední hodiny kanceláře školy omezeny pro nezbytné úkony na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin.

Žádosti o potvrzení studia odesílejte na email balane@goasedlcany.cz

Zobrazit celý článek

Zájezd do Polska – změna termínu

Termín konání zájezdu do Polska plánovaný na 17. a 18. března 2020 je po dohodě s cestovní kanceláří přeložen na 13. a 14. října 2020. Další postup je v jednání.

Zobrazit celý článek

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ PROVOZU TĚLOCVIČNY ŠKOLY

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví k Mimořádnému opatření je tělocvična Gymnázia a SOŠ ekonomické Sedlčany počínaje dnem 11.3.2020 pro veřejnost uzavřena.

Zobrazit celý článek

Přípravné kurzy v období protiepidemického opatření

Vážení rodiče,
v souvislosti s nařízeným uzavřením škol se nebudou v následujících dvou týdnech konat přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Pokud to bude časově možné, škola se pokusí alespoň některou ze zrušených hodin nahradit. Neuskutečněné hodiny budou adekvátně finančně vypořádány.

Zobrazit celý článek

UZAVŘENÍ BUDOVY ŠKOLY

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR vydaného podle zákona č. 258/2000 Sb. ředitel školy s účinností ode dne 11. 3. 2020 vyhlašuje zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů v budově školy. 

Zobrazit celý článek