Učební plán  OA platný od 1. 9. 2009
Předmět 1.OA 2.OA 3.OA 4.OA
Český jazyk a literatura 3 3 3 3
Anglický jazyk1 4 / 4 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Další cizí jazyk1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Občanská nauka 2 2    
Dějepis 2 2    
Hospodářský zeměpis 2 2    
Základy přírodních věd2 2 3    
Matematika 3 3 3  
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 3 3 4 3
Účetnictví1   3 / 3 4 / 4 4 / 4
Informatika1 2 / 2 2 / 2 2 / 2 1 / 1
Písemná a elektronická komunikace3 3 2 / 2 3 / 3  
Právo       3
Statistika     1 + 1 / 1  
Práce ve fiktivní firmě4     2 / 2  
Volitelné předměty:  
Konverzace v anglickém jazyce     2 2
Konverzace v německém jazyce     2 2
Seminář z matematiky5       2 + 1nepov.
Seminář z účetnictví1       2
Ekonomická cvičení       2
Počítače v ekonomické praxi       2
Seminář z českého jazyka       2
Součet 31 34 34 31
V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 2. ročníku sportovního kurzu.
Žáci si vybírají další cizí jazyk z nabídky německý jazyk a ruský jazyk.
V 3. ročníku žáci konají odbornou praxi v délce 2 týdnů.
Ve 3. ročníku si žáci vybírají jeden volitelný předmět a ve 4. ročníku čtyři volitelné předměty
Poznámky v tabulce:
1)  Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
2)  V prvním ročníku – fyzika, ve druhém ročníku chemie a biologie.
3)  Třída se ve druhém a třetím ročníku dělí na poloviny.
4)  Třída pracuje ve dvou fiktivních firmách.
5)  Je nabízena l nepovinná hodina, kromě dvou povinných hodin.