Učební plán  čtyřletého gymnázia platný od 1. 9 . 2014
Předmět 1.G 2.G 3.G 4.G
Český jazyk a literatura 3 3 4 4
Anglický jazyk1  5 / 5 4 / 4 4 / 4 4 / 4
Další cizí jazyk1 3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3
Základy společenských věd 1 1 2 2
Dějepis 2 2 2 2
Zeměpis 2 2   2
Matematika 4 3 3 4
Fyzika2 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Chemie2 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Biologie2 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2 + ⅓ 2
Informatika1 2 / 2 2 / 2    
Tělesná výchova 2 2 2 2
Estetická výchova - výtvarná  2 2    
Estetická výchova - hudební  2 2    
Písemná a elektronická komunikace   1    
Odborná práce   1    
Volitelné předměty:  
Konverzace v anglickém jazyce     2 2
Konverzace v německém jazyce     2 2
Konverzace v ruském jazyce     2 2
Literární dílna     2  
Seminář z biologie     2 2
Seminář z chemie     2 2
Seminář z matematiky     2 2
Seminář z dějepisu     2 2
Seminář z fyziky     2 2
Seminář z informatiky     2 2
Seminář z literatury v anglickém jazyce     2 2
Seminář ze zeměpisu     2 2
Seminář z českého jazyka a literatury     2 2
Seminář ze společenských věd     2 2
Seminář z deskriptivní geometrie     2 2
Obchodní angličtina     2 2
Součet 33 33 33 33
V 1. ročníku se žáci účastní lyžařského kurzu a ve 3. ročníku sportovního kurzu.
Žáci si vybírají další cizí jazyk z nabídky německý jazyk a ruský jazyk.
V 1. a 2. ročníku si v rámci estetické výchovy žáci vybírají buď výtvarnou nebo hudební výchovu.
Ve 4. ročníku si žáci vybírají tři předměty z Ch, Bi, F, Z a D
Ve 3. ročníku si žáci vybírají tři volitelné předměty a ve 4. ročníku čtyři volitelné předměty
Poznámky v tabulce:
1)  Třída se ve všech hodinách dělí na poloviny.
2)  V předmětech fyzika, chemie a biologie probíhá v 1. až 3. ročníku jedna hodina za tři týdny 
      jako praktické cvičení, třída se dělí na poloviny.