Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
Suplování  |   Rozvrh  |   Bakaláři  |   Pošta  |   Jídelníček

Jdi za svým snem

  • Vybavíme Tě jazykovými znalostmi

    a všeobecným přehledem o moderním  světě.

  • Předáme Ti informace z prostředí obchodu, podnikání a marketingu.

PROHLÉDNI SI OBORY
OBCHODNÍ AKADEMIE SLAVÍ 30 LET

Informace k přijímacímu řízení

Přihlášku je nutné podat do 1. března 2022

Ve školním roce 2022/2023 budeme přijímat žáky do těchto studijních oborů:

 

Přihlášky ke studiu
Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které stanovuje MŠMT. Tiskopis získá uchazeč od své základní školy, popřípadě jej může vytisknout ze stránek Cermatu nebo z našich webových stránek.

 

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným podpisem uchazeče na přihlášce. Přehled klasifikace musí být potvrzen základní školou.


Přihlášku je možné donést do kanceláře střední školy v 1. patře osobně v pracovní dny v čase 08:00-15:00 nebo ji zaslat poštou nejdéle do 1. března 2022. Návod pro její vyplnění vám poskytne výchovný poradce na základní škole.


Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče a zákonného zástupce. Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o další škole, kam se hlásí. Pořadí obou uvedených škol na přihlášce musí být shodné.


Na naši školu je možné podat přihlášky dvě, jednu na obor obchodní akademie a druhou na obor gymnázium čtyřleté.


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.


Uvádějte prosím na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.
Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu nevyžadujeme.
Podrobná kritéria přijímacího řízení naleznete zde.


Vedení školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
Sedlčany, Nádražní 90

Adresa: Nádražní 90, 264 01 Sedlčany
IČ: 611 00 242

Datová schránka: q3iyf4s
Číslo účtu: 51-8056470227/0100
Všechna práva vyhrazena ©2022 GaSOŠE Sedlčany
tvorba webu: InGenius Webdesign