Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT
Suplování  |   Rozvrh  |   Bakaláři  |   Pošta  |   Jídelníček

Jdi za svým snem

  • Vybavíme Tě jazykovými znalostmi

    a všeobecným přehledem o moderním  světě.

  • Předáme Ti informace z prostředí obchodu, podnikání a marketingu.

PROHLÉDNI SI OBORY
OBCHODNÍ AKADEMIE SLAVÍ 30 LET

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky naleznete zde

Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů se považují rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí za oznámená.

 

Pokud je uchazeč přijat, ale rozhodne se nenastoupit, oznámí škole do pátku 17.5.2024 do 12:00, že se vzdává přijetí.

Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a může podat přihlášku do 2. či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole).

V daném oboru se uvolní místo, ale neposouvá se pořadí uchazečů.

 

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možné se odvolat pouze z důvodu porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek. Nelze však podávat odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků a podává se řediteli školy, který rozhodnutí vydal. Odvolání lze poslat doporučeně poštou, prostřednictvím datové schránky vedené na fyzickou osobu nebo podat osobně v kanceláři školy v době od 7:30 do 15:00.

 

 

 

Informace pro přijaté uchazeče

 

Ve čtvrtek 13. června se uskuteční informativní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce přijatých žáků v tomto pořadí:

1.OA (obchodní akademie) – 15:30

Prima (víceleté gymnázium)– 16:00

1.G (čtyřleté gymnázium) – 16:30

Schůzky s vedením školy a třídními učiteli se budou konat v budově školy v učebnách v 1. patře.

Budoucí žáci prvních ročníků (kromě primy) si mohou do termínu schůzek zvolit druhý cizí jazyk z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. Budoucí žáci 1. ročníku čtyřletého gymnázia si navíc zvolí estetickou výchovu výtvarnou, dramatickou nebo hudební. Své rozhodnutí oznámí na informační schůzce.

 

Pro nově přijaté studenty připravujeme adaptační kurz, který se uskuteční v termínu od 2. do 5. září 2024.

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická,
Sedlčany, Nádražní 90

Adresa: Nádražní 90, 264 01 Sedlčany
IČ: 611 00 242

Datová schránka: q3iyf4s
Číslo účtu: 51-8056470227/0100
Všechna práva vyhrazena ©2022 GaSOŠE Sedlčany
tvorba webu: InGenius Webdesign